Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài 0985753456

I.          Quy định đổi giấy phép lái xe cho giấy phép lái xe nước ngoài

– Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; – Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; – Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài

II.         Đối tượng được phép chuyển đổi giấy phép lái xe

Người Việt Nam và người nước ngoài có GPLX quốc gia do nước ngoài cấp còn thời hạn sử dụng. (Không đổi đối với trường hợp: GPLX tạm thời; GPLX quốc tế

– Đối với người Việt Nam: Xuất trình bản chính (giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu và GPLX nước ngoài) để đối chiếu;

– Đối với người nước ngoài: Xuất trình bản chính (hộ chiếu còn thời hạn, GPLX nước ngoài, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp, thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú hoặc giấy tờ xác minh định cư lâu dài) tại Việt Nam để đối chiếu;

– Không đổi đối với trường hợp: GPLX của nước ngoài có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết hoặc có sự khác biệt về nhận dạng, có dấu hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp mà không được xác minh.

III.       Thủ tục đổi giấy phép lái xe nước ngoài

1 bản Chứng minh nhân dân phô tô ( hộ chiếu phô tô)

1 bản photo giấy phép lái xe 1 bản dịch thuật có công chứng giấy phép lái xe

3 ảnh 3×4 1 bản photo thẻ cư trú ( công dân người nước ngoài công tác,cư trú tại Việt Nam)

IV.       Liên hệ dịch vụ

VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ  

Địa chỉ : 101C3 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội

 Mobile : 098.575.3456 – 0966.00.3333   VP : 043.99.88888 

Email: hocbanglaixe.vn@gmail.com

Advertisements