Thông tư về quản lý và sát hạch bằng lái xe

Đối với người dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, bị thu hồi giấy phép lái xe, hồ sơ sát hạch lại bao gồm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 10, hồ sơ gốc và đơn trình báo mất giấy phép lái xe có xác nhận của cơ quan công an cấp xã hoặc quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Trường hợp mất giấy phép lái xe và mất hồ sơ gốc, hồ sơ sát hạch lại bao gồm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 10 và đơn trình báo mất giấy phép lái xe, mất hồ sơ gốc có xác nhận của cơ quan công an cấp xã.

đổi giấy phép lái xe hết hạn

Phần III
SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Chương I
HỆ THỐNG GIẤY PHÉP LÁI XE

Điều 21. Phân hạng giấy phép lái xe

1. Hạng A1 cấp cho:
a) Người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3;
b) Người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.

2. Hạng A2 cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

3. Hạng A3 cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô ba bánh, bao gồm cả xe lam ba bánh, xích lô máy và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

4. Hạng A4 cấp cho người lái xe để điều khiển các loại máy kéo có trọng tải đến 1000 kg.

5. Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
a) Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;
b) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg;
c) Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg.

6. Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
a) Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg;
b) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1.

7. Hạng C cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
a) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên;
b) Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên;
c) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.

8. Hạng D cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
a) Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;
b) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C.

9. Hạng E cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
a) Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi;
b) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và D.

10. Người có giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D và E khi điều khiển các loại xe tương ứng được kéo thêm một rơ moóc có trọng tải thiết kế không quá 750 kg.

11. Hạng F cấp cho người đã có giấy phép lái xe các hạng B2, C, D và E để điều khiển các loại xe tương ứng kéo rơ moóc có trọng tải thiết kế lớn hơn 750 kg, sơ mi rơ moóc, ô tô khách nối toa, được quy định cụ thể như sau:
a) Hạng FB2 cấp cho người lái xe ôtô được quy định tại giấy phép lái xe hạng B2 có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1 và hạng B2;
b) Hạng FC cấp cho người lái xe ôtô được quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và hạng FB2;
c) Hạng FD cấp cho người lái xe ô tô được quy định tại giấy phép lái xe hạng D có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D và FB2;
d) Hạng FE cấp cho người lái xe ô tô được quy định tại giấy phép lái xe hạng E có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe: ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FD.

Điều 22. Thời hạn của giấy phép lái xe

1. Hạng A1, A2, A3: không thời hạn.

2. Hạng A4, B1, B2: 10 năm kể từ ngày cấp.

3. Hạng C, D, E và các hạng F: 05 năm kể từ ngày cấp.

Chương II
SÁT HẠCH LÁI XE

Mục 2
NGƯỜI DỰ SÁT HẠCH LÁI XE

Điều 26. Hồ sơ để được dự sát hạch lái xe

1. Đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu
Sử dụng chung hồ sơ quy định tại Điều 10 của Thông tư này và bổ sung:
a) Chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo đối với người dự sát hạch lái xe hạng A4, B1, B2, C;
b) Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo có tên của người dự sát hạch.

2. Đối với người dự sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B2, C, D, E và các hạng F
Sử dụng chung hồ sơ quy định tại Điều 10 của Thông tư này và bổ sung:
a) Chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nâng hạng;
b) Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp;
c) Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo có tên của người dự sát hạch.

3. Đối với người dự sát hạch lại do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định, hồ sơ sát hạch lại bao gồm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 10, hồ sơ gốc và giấy phép lái xe. Trường hợp giấy phép lái xe quá hạn và không còn hồ sơ gốc, hồ sơ sát hạch lại bao gồm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 10, giấy phép lái xe và đơn trình báo mất hồ sơ gốc có xác nhận của cơ quan công an cấp xã.

4. Đối với người dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, bị thu hồi giấy phép lái xe, hồ sơ sát hạch lại bao gồm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 10, hồ sơ gốc và đơn trình báo mất giấy phép lái xe có xác nhận của cơ quan công an cấp xã hoặc quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Trường hợp mất giấy phép lái xe và mất hồ sơ gốc, hồ sơ sát hạch lại bao gồm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 10 và đơn trình báo mất giấy phép lái xe, mất hồ sơ gốc có xác nhận của cơ quan công an cấp xã.

Advertisements

Dịch vụ đổi giấy phép lái xe hết hạn 0985753456

I – Đổi giấy phép lái xe hết hạn

Điều kiện đổi giấy phép lái xe tại Hà Nội

1- Giấy phép lái xe (GPLX) hết hạn sử dụng chưa quá 03 tháng trước và sau kể từ ngày hết hạn

– Còn đủ hồ sơ lái xe sẽ được xét đổi GPLX -đối với hồ sơ lái xe do Sở GTVT các tỉnh thành quản lý

– Giấy phép lái xe không bị các cơ quan chức năng thu giữ

2- GPLX hết hạn sử dụng trên 06 tháng và dưới 1 năm: Người có GPLX còn đủ bộ hồ sơ lái xe phải sát hạch lại lý thuyết.

3- GPLX hết hạn sử dụng đã quá 01 năm: Phải dự sát hạch lại cả phần lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp GPLX, không phải dự học theo chương trình đào tạo

đổi giấy phép lái xe hết hạn.

II – Hồ sơ đổi giấy phép lái xe

1- 02 ảnh 3×4

2- Photo CMND + Photo GPLX

3-  Hồ Sơ gốc đối với các GPLX do tỉnh thành cấp

* Lưu ý:

– Nếu GPLX bị hư hỏng (ảnh, nhàu nát…): Phải nộp bản sao giấy CMND (xuất trình bản chính để đối chiếu).

– Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú: Phải nộp bản sao hộ khẩu, tạm trú diện KT3 kèm theo.

– Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, năm sinh: Tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh.

III – Thời gian giải quyết:

– 05 ngày làm việc đối với GPLX do Sở GTVT Hà Nội trực tiếp quản lý

– 25 ngày làm việc đối với GPLX do Sở GTVT các tỉnh thành quản lý

IV  – Liê hệ dịch vụ đổi giấy phép lái xe

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE

Địa chỉ: 101C3 Khuất Duy Tiến – Thaanh Xuân – Hà Nội

VP: 043.99.88888

DĐ: 098.575.3456  – 0966.00.3333

website:http://hocbanglaixe.vn

Đổi giấy phép lái xe bằng chất liệu PET 0985753456

Đổi giấy phép lái xe mới giống thẻ ATM

Giấy phép lái xe mới sẽ mã hóa thông tin ẩn danh tính người được cấp. Chủ xe cũng có thể nhắn tin tìm hiểu giấy phép có bị làm giả hay không”, ông Nguyễn Văn Quyền, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ cho biết.

Đổi giấy phép lái xe mới có những điểm ưu việt gì so với loại giấy trước đây?

– Giấy phép lái xe bằng nhựa PET, có kích thước nhỏ gọn, dễ bảo quản. Ngoài ra, có khả năng bảo mật cao và hội nhập quốc tế. Trước đây, giấy phép lái xe chưa có phần tiếng Anh nên khi lái xe muốn đổi giấy phép tại nước ngoài phải có bản dịch và công chứng, song nay họ sẽ không phải dịch nữa. Sắp tới, khi Việt Nam gia nhập công ước quốc tế về công nhận giấy phép lái xe giữa 150 quốc gia, thì người lái xe Việt Nam dễ dàng sử dụng giấy phép này tại những nước theo công ước.

Ngoài ra, trên cơ sở dữ liệu thống nhất toàn quốc, lái xe khi cần đổi giấy phép lái xe sẽ không phải về địa phương nơi cấp mà được đổi ở bất cứ nơi nào. Sử dụng công nghệ hiện đại nên thời gian cấp đổi cũng nhanh hơn, trước đây cấp giấy phép thường mất 5 ngày, còn hiện nay, chỉ mất 3 ngày, thậm chí có địa phương trả giấy phép trong ngày.

đổi giấy phép lái xe hết hạn

Ông Nguyễn Văn Quyền.

– Ông đánh giá khả năng chống làm giả của loại giấy phép mới như thế nào?

– Giấy phép có công nghệ in hiện đại, mực in chuyên dụng nên khó sửa chữa, tẩy xóa, ảnh người lái xe được in trực tiếp vào giấy phép nên khả năng bóc ảnh bị loại trừ. Ngoài ra, giấy phép còn được mã hóa thông tin ẩn như ngày sinh, nơi ở của lái xe, ngày hết hạn giấy phép… và có những hoa văn bằng công nghệ Hologram chống làm giả, chữ ký được mã hóa của người lái xe. Theo tôi, người có ý định làm giả giấy phép lái xe sẽ không dám đầu tư để sản xuất vì sẽ rất tốn kém, chi phí sản xuất khiến họ phải cân nhắc thật kỹ. Còn nếu làm giả theo công nghệ thô sơ thì cũng dễ dàng bị phát hiện.

Ngoài ra, để tránh bị lừa đảo, người dân có thể kiểm tra giấy phép có phải là thật hay không bằng cách nhắn tin đến trung tâm quản lý, cập nhật số giấy phép trên tin nhắn thì sẽ được trả lời về tính xác thực của giấy phép. Hiện các địa phương đã cấp giấy phép mới đều đăng tải số điện thoại này.

– Tại sao giấy phép lái xe mới không được gắn chip để ghi nhận thêm cơ sở dữ liệu?

– Nếu gắn chip vào giấy phép lái xe sẽ có hiệu quả trong việc kết nối các lĩnh vực khác như thu phí, ghi nhận các lỗi vi phạm của lái xe… Tuy nhiên, ở Việt Nam sau thời gian dài nữa mới có thể áp dụng các hình thức thu phí tự động, phạt qua tài khoản. Ngoài ra, cũng có ý kiến rằng nếu ghi nhận lỗi vi phạm trên giấy phép thì người sử dụng sẽ cố tình làm hỏng giấy phép. Loại giấy này không như thẻ ATM rút tiền nên người dân có thể tự làm hỏng.

đổi giấy phép lái xe hết hạn

Tuy nhiên, dựa theo cơ sở dữ liệu về người lái xe hiện có, cảnh sát giao thông hiện này sẽ thiết lập được dữ liệu về các vụ tai nạn mà người này gây ra để phục vụ cho công tác quản lý.

– Từ đầu tháng 7, ngành giao thông đã bắt đầu cấp giấy phép lái xe mới, việc triển khai đang tiến hành như thế nào?

– Tới thời điểm này đã có 25 tỉnh, thành và Tổng cục Đường bộ chuyển đổi hình thức mới. Theo ghi nhận của chúng tôi, người dân đã hoan ngênh loại giấy phép mới vì hình thức đẹp, có kích thước phù hợp, dễ bảo quản và chi phí phải chăng. Mức phí cấp mới, đổi giấy phép lái xe là 135.000 đồng.

Hiện các địa phương chưa chuyển đổi giấy phép lái xe mới đang tiến hành mua sắm phương tiện, chuyển giao công nghệ. Thời điểm cuối cùng buộc các địa phương hoàn tất việc chuyển đổi là 1/7/2013. Mỗi năm, cả nước thường cấp mới từ 2 đến 3 triệu giấy phép lái xe.

– Tại sao những nơi có nhu cầu giấy phép lái xe lớn như Hà Nội và HCM vẫn chưa tiến hành chuyển đổi?

– Việc không triển khai đồng đều có thể do các tỉnh thành chậm mua sắm máy móc, trang thiết bị. Bởi việc trang bị máy móc là do các tỉnh tự thực hiện, nên lãnh đạo các địa phương nào quan tâm thì sẽ triển khai nhanh. Ngoài ra, chi phí đầu tư ở các tỉnh chỉ khoảng 1 tỷ đồng cho máy móc thì Hà Nội và TP HCM cần đầu tư 3-4 tỷ đồng vì số lượng giấy phép cấp đổi lớn. Có thể số tiền đầu tư lớn nên phải qua nhiều khâu thẩm định.

Theo Cục cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, trong năm 2011, cơ quan này đã điều tra phát hiện, xử lý hơn 3.400 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả, trong đó có 1.825 giấy phép lái xe ôtô, 1600 giấy phép lái xe môtô. Nhiều người đã sử dụng giấy lái xe giả, hết hạn gây tai nạn giao thông.

Cấp đổi giấy phép lái xe hết hạn – bị mất 098.575.3456

Làm thế nào khi bị mất giấy phép lái xe??

Việc giải quyết các trường hợp mất giấy phép lái xe được quy định tại Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/ 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT.

đổi bằng lái xe hết hạn tại hà nội

Cụ thể các trường hợp bị mất giấy phép lái xe:

* Trường hợp mất giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng và còn hồ sơ gốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 01 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe;

* Trường hợp mất giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 01 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe;

* Trường hợp mất giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm và còn hồ sơ gốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

* Trường hợp mất giấy phép lái xe đã quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm và không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, được dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

* Trường hợp mất giấy phép lái xe đã quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

Bạn có thể đối chiếu theo các quy định trên để giải quyết trường hợp của mình. Trường hợp xin cấp lại giấy phép lái xe hoặc phải dự sát hạch lại thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận;

+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc).

Đổi giấy phép lái xe:

Thủ tục đổi giấy phép lái xe
1.bản phô tô Chứng minh nhân dân  hoặc hộ chiếu

2.Bản sao chụp GPLX;

3. 02 ảnh màu cỡ 3×4 kiểu chứng minh thư, nền ảnh màu xanh.

4.Hồ sơ gốc đối với các trường hợp giấy phép lái xe do sở giao thông các tỉnh thành cấp

5. Lệ phí : 098.575.3456 –  0966.00.3333 VP: 043.99.88888

Lưu ý khi đổi giấy phép lái xe

Không nhận hồ sơ đổi nếu GPLX có biểu hiện tẩy xoá, rách nát không còn đủ yếu tố cần thiết để đổi lấy GPLX, giấy phép lái xe không có trong sổ quản lý giấy phép lái xe.

Các trường hợp quá hạn GPLX từ 3 tháng đến 1 năm phải phục hồi giấy phép lái xe qua sát hạch lý thuyết

Các trường hợp quá hạn giấy phép lái xe trên 1 năm phải phục hồi giấy phép lái xe qua sát hạch cả lý thuyết và tay lái

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ, ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE

VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Đ/C: Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội

Tel: 043 99 88888 – Mobile:  098.575.3456

Web: hocbanglaixe.vn – Email: hocbanglaixe.vn@gmail.com

Học gấp bằng lái xe ô tô B2 0985753456

Học gấp bằng lái xe b2

Nhu cầu học bằng lái xe B1,B2 ngày được nhiều người quan tâm và tham gia học.Đồng nghĩa với việc đó là sự lựa chọn địa chỉ tin cậy để đăng kí học,và chi phí học thấp cùng chất lượng bảo đảm

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Với bề dầy kinh nghiệm của 1 trung tâm trực thuộc bộ công an.Chúng tôi đã đang,và sẽ mãi khẳng định là một trong những trung tâm hàng đầu về đào tạo sát hạch lái xe.

Đến với chúng tôi bạn được gì.Đến với trung tâm đào tạo sát hạch lái xe 101C3-Khuất Duy Tiến chúng tôi bạn được sự tư vấn tận tâm của nhân viên tại trung tâm.Học phí học rẻ nhất,được miễn phí tài liệu học….

học bằng lái xe ô tô

Thủ tục học bằng B2

1-      Chứng minh nhân dân photo(hộ chiếu photo) – 01 bản

2-      Ảnh 3×4 ( 10 ảnh)

3-      Học phí: 098.575.3456 – 0966.00.88888

Liên hệ học bằng lái xe ô tô

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe

Địa chỉ: 101C3 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội

VP: 043.99.88888  DĐ:098.575.3456 – 0966.00.3333

www.hocbanglaixe.vn  Mail: hocbanglaixe.vn@gmail.com

Đổi bằng lái xe nước ngoài

Bạn cần đổi bằng lái xe nước ngoài ??

Căn cứ vào:

– Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
– Luật dạy nghề ngày 29/11/2006;
– Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
– Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Do vậy để thuận tiện cho việc tham gia giao thông thì quý khách phải chuyển đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe Việt Nam

đổi bằng lái xe nước ngoài

Đổi bằng lái xe nước ngoài ở đâu nhanh nhất tại hà nội

Bạn là người Việt Nam sinh sống , học tập tại nước ngoài do điều kiện nên bạn được học bằng lái xe tại các quốc gia sở tại.Khi về Việt Nam do tính chất của luật giao thông đường bộ Việt Nam nên bạn phải đổi giấy phép  lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe Việt Nam để thuận lợi cho việc đi lại cũng như công tác.

Hiện nay cũng có rất nhiều trung tâm hoặc cá nhân có thể giúp bạn đổi được bằng lái xe,nhưng điều đó sẽ khiến chúng ta băn khoăn về hiệu quả của dịch vụ.Điều đó thật dễ hiểu phải không.

Để tạo nên uy tín cũng như khẳng định uy tín trung tâm chúng tôi đã,đang và sẽ phục vụ quý khách với chất lượng dịch vụ tốt và chi phí hợp lý giúp quý khách giảm thiểu thời gian cũng như công sức trong việc phải chạy đi chạy lại làm thủ tục cũng như làm bằng

Thủ tục

1. Giấy phép lái xe nước ngoài (bản photocopy).

2. Bản dịch hợp lệ giấy phép lái xe ra tiếng Việt Nam.

3. Bản sao hộ chiếu.

4.  04 ảnh màu cỡ 3×4.(áo có cổ nền xanh )

5. Giấy xác nhận nơi cư trú (tạm chú tạm vắng)

Chi phí đổi bằng lái xe nước ngoài

Mọi chi tiết xin về đổi bằng lái xe nước ngoài xin liên hệ :098.575.3456 – 0966.00.3333

Liên hệ

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE

VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Địa chỉ : 101C3 Khuất Duy Tiến Thanh Xuân Hà Nội

VP: 043.99.88888

DĐ : 098.575.3456 0966.00.3333

http://hocbanglaixe.vn

Học bằng lái xe ô tô tại Hà Nội

HỌC BẰNG LÁI XE Ô TÔ B2 TẠI HÀ NỘI
Chúng tôi tự hào là trung tâm dạy học bằng lái xe ô tô B2 uy tín và chất lượng nhất.
Học bằng lái xe ô tô B2 ở đâu là câu hỏi khó. Hiện nay, việc sở hữu một chiếc xe hơi ngày càng trở nên đơn giản khi nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh. Thì việc sở hữu một tấm bằng lái cũng trở nên ngày càng cấp thiết. Bằng lái xe ô tô không chỉ đơn thuần là giấy phép lái xe, nó còn là giấy tờ đảm bảo cho sự an toàn, và sự tự tin khi bạn tham gia giao thông.

Ảnh

Với thủ tục đơn giản và chi phí thấp bạn đã có cơ hội học và lấy bằng ô tô,morto nhanh nhất,uy tín nhất
1. 10 ảnh 3×4 (áo có cổ)
2. CMTND photo.
Mọi chi tiết xin liên hệ : 043.99.88888 – 098.575.3456 để biết thêm chi tiết và giá cả
Kính chúc tất cả quý khách hàng an lành
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE
VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ
Địa chỉ : Khuất Duy Tiến Thanh Xuân Hà Nội
VP: 043.99.88888
DĐ : 098.575.3456